Från Ungdom till Ungdom

Är du ungdom och bär på diabetes typ-1? Tycker du dessutom att många av de böcker som finns om diabetes är skrivna på ett krångligt och tråkigt sätt? Då har du kommit helt rätt. Det här är nämligen boken som inte ens nämner vad som är ett bra HbA1c-värde. Istället ligger fokus på allt runt omkring. Hur vi ungdomar lättast klarar vardagen med diabetes.

När Frida för drygt 8 år sedan fick diabetes typ-1 erbjöds hon böcker av vårdpersonalen att läsa om sjukdomen. Alla var skrivna av en forskare eller läkare och innehållet var skrivet med komplicerat språk och medicinska termer. Med andra ord helt ointressant enligt en 15-åring.

Det var så idén till den här boken började. Frida ville skapa det hon själv saknade som ny diabetiker och fortfarande idag kan sakna. Fakta, berättelser och information på samma nivå som hon själv är. Inte skrivet av en forskare med ett vetenskapligt språk som inte går att begripa, utan enkla ord om livet med diabetes från en ungdom till en annan. 

Från ungdom till ungdom är motsatsen till andra böcker om diabetes. Den är skriven av en ungdom och har fokus på allt det vårdpersonalen inte berättar för dig. Sammanfattningsvis handlar boken om hur en ungdom lättast klarar vardagen med diabetes. Det finns dessutom ett fokus på mottot "Du är chefen" löpande genom boken, just för att det är faktiskt du som är chefen över din diabetes, inte tvärtom. Om du lär dig att ha kontroll och makt över din sjukdom kommer den aldrig att stoppa dig från att göra något du vill och du kommer att må bättre! 

Från ungdom till ungdom

Pris:
150 kr
Inkl. 6% Moms
Antal: